Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Rekompensata kosztów windykacji od dłużnika w 3 krokach

TRANSINKASSO odzyska kwotę z Twojej faktury oraz dodatkowe 40 EUR (lub równowartość w walucie lokalnej) rekompensaty od dłużnika.

Ważne informacje:
1. Minimalna wartość kwoty faktury zgłaszanej do windykacji to 200 PLN brutto w przypadku dłużników krajowych i odpowiednio 100 EUR - przy zagranicznych.
2. Windykacja kosztów odzyskiwania należności dotyczy tylko zleceń windykacyjnych z nieuregulowaną należnością główną.