ODZYSKAJ PIENIĄDZE
OD NIEMIECKIEGO
KONTRAHENTA

WINDYKACJA SĄDOWA NA TERENIE NIEMIEC

PROFESJONALNA POMOC
W ODZYSKIWANIU NALEŻNOŚCI

Jaki jest koszt windykacji?

Proponujemy Państwu model rozliczenia usługi
oparty na opłacie wstępnej i prowizji za sukces.

Wysokość opłaty wstępnej jest zależna od wysokości zadłużenia.

Prowizja za sukces wynosi 10% kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

Chcesz odzyskać pieniądze? Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą