Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Cennik windykacji

  • Windykacja polubowna

  • Windykacja sądowa

Windykacja na etapie polubownym

Obowiązuje od dnia 1.02.2019r.

Wierzytelności krajowe przed upływem
60 dni od terminu płatności.

6% prowizji za sukces

Wierzytelności krajowe po upływie
60 dni od terminu płatności.

8% prowizji za sukces

Wierzytelności międzynarodowe
niezależnie od przeterminowania.

10% prowizji za sukces

Wynagrodzenie prowizyjne na etapie polubownym wynosi minimum 10 PLN + VAT.

Przed zleceniem windykacji warto sprawdzić jak uzyskać rekompensatę kosztów windykacji od dłużnika.


Windykacja na etapie sądowym

Obowiązuje od dnia 1.02.2019r.

Windykacja
krajowa

10% prowizji za sukces
+ opłata wstępna

Wysokość opłaty wstępnej jest zależna od wysokości zadłużenia i wynosi odpowiednio:

dla kwot
do 2000 zł
400 zł*
dla kwot
2001 – 5000 zł
600 zł*
dla kwot
5001 zł10 000 zł
900 zł*
dla kwot
10 001 zł20 000 zł
1300 zł*
dla kwot
20 001 zł30 000 zł
1900 zł*
dla kwot
30 001 zł50 000 zł
2800 zł*
dla kwot
powyżej 50 001 zł
OPŁATA USTALANA INDYWIDUALNIE*

*Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.
*Opłata wstępna nie pokrywa kosztów udziału w ew. rozprawach.
Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego reprezentowania Państwa firmy przez radcę prawnego na rozprawach.
Koszty te są ustalane i akceptowane indywidualnie.

Prowizja za sukces wynosi 10% od kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

Windykacja
NA TERENIE NIEMIEC

10% prowizji za sukces
+ opłata wstępna

Proponujemy Państwu model rozliczenia usługi oparty na opłacie wstępnej i prowizji za sukces. Wysokość opłaty wstępnej jest zależna od wysokości zadłużenia.

Prowizja za sukces wynosi 10% kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

Wartość przedmiotu sporu
(w EUR)
Wynagrodzenie prawnika za złożenie pozwu i uzyskanie tytułu wykonawczego
(w EUR)
Opłata sądowa
(w EUR)
Razem
(w EUR)
do 500 87,50 35,00 122,50
do 1000 140,00 35,00 175,00
do 1500 192,50 35,50 228,00
do 2000 245,00 44,50 289,50
do 3000 321,50 54,00 375,50
do 4000 398,00 63,50 461,50
do 5000 474,50 73,00 547,50
do 6000 551,00 82,50 633,50
do 7000 627,50 92,00 719,50
do 8000 704,00 101,50 805,50
do 9000 780,50 111,00 891,50
do 10000 857,00 120,50 977,50
do 13000 926,00 133,50 1059,50
do 16000 995,00 146,50 1141,50
do 19000 1064,00 159,50 1223,50
do 22000 1133,00 172,50 1305,50

* Podane kwoty są stawkami netto i nie zawierają podatku VAT.
* W sprawach o wartości powyżej 22000 EUR opłata jest ustalana indywidualnie.
* W przypadku złożenia sprzeciwu przez dłużnika klient otrzymuje indywidualną wycenę dalszego prowadzenia sprawy.
* Opłata za wniosek egzekucyjny jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od wyboru sposobów egzekucji.