Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Zadłużenie firm transportowych w 2018

Zatory płatnicze spowodowane nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez zleceniodawców, to nadal najpoważniejszy problem, z którym muszą się zmagać przewoźnicy. Z danych Transinkasso wynika, że liczba spraw przyjętych do windykacji wzrosła o 25% w stosunku do 2017 roku. Przewoźnicy zgłosili ponad 52 tysiące nieuregulowanych faktur.

Zadłużenie firm transportowych w 2018 roku

Nieterminowe regulowanie zobowiązań niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Odczuwają je przede wszystkim przedsiębiorcy, którym przychodzi bezpośrednio zmierzyć się ze skalą problemu. Ich sytuacja natomiast ma negatywny wpływ na sytuację gospodarczą.

Skutki zatorów płatniczych, o jakich najczęściej mówią przedsiębiorcy to:

  • Brak możliwości bieżącego regulowania zobowiązań wobec usługodawców.
  • Generowanie dodatkowych kosztów wynikających z płacenia odsetek za nieprzestrzeganie terminów płatności
  • Ograniczenie możliwości inwestowania w rozwój
  • Utrata reputacji, wynikająca z nieterminowego płacenia zobowiązań

 

Dane publikowanie przez MPiT w Zielonej Księdze. 2018 rok.

Jaka jest suma należności odzyskanych przez Transinkasso w 2018?

Wartość odzyskanych należności 2018 przekroczyła 114  mln PLN.50% spraw zakończyła się sukcesem w ciągu 7 dni od przyjęcia sprawy do windykacji. Średni okres przeterminowania faktury zgłoszonej do Transinkasso wyniósł 63 dni – taka tendencja utrzymuje się od 2014 roku.

W jakich województwach jest najwięcej zadłużonych firm?

Dane z raportu Transinkasso 2018

 

Windykacja zagranicznego dłużnika.

Nieterminowe płatności nie są specyfiką wyłącznie polskiego rynku. Występują w większości krajów europejskich – nawet w tych, które w ogólnej opinii nie są kojarzone ze złymi praktykami płatniczymi. Jak rysuje się skala problemu w poszczególnych krajach Europy?

KRAJ DŁUŻNIKA LICZBA ZGŁOSZONYCH SPRAW
Niemcy 2863
Słowacja 1026
Litwa 922
Czechy 598
Francja 521
Wielka Brytania 517
Węgry 493
Włochy 488
Hiszpania 481
Austria 431
Holandia 223
Estonia 191
Białoruś 179
Łotwa 160
Rumunia 157
Luksemburg 137
Ukraina  131

 

Czy jest szansa na zmianę zwyczajów płatniczych w branży TSL?

Na pewno jest to w dużej mierze zależne od samych wierzycieli. Wartość spraw przyjętych do windykacji rośnie z roku na rok. Niepokojący jest czas reakcji wierzycieli, którzy zgłaszają sprawy średnio dopiero w 63 dniu po przeterminowaniu faktury. Transinkasso połowę  długów odzyskuje w ciągu siedmiu dni od przyjęcia sprawy. Co to oznacza? Po pierwsze wielu przewoźników, czekając aż dwa miesiące, straciło bezpowrotnie szansę na skuteczną pomoc, nie mówiąc o straconych nerwach i czasie. Po drugie zgłaszając sprawę do windykacji np. w pierwszym tygodniu od daty wymagalności mogliby odzyskać zapłatę dużo szybciej, a dzięki temu uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji.