Transinkasso

Cennik windykacji

Windykacja na etapie polubownym

4,5% PROWIZJI ZA SUKCES Wierzytelności krajowe przed upływem 60 dni od terminu płatności.
7% PROWIZJI ZA SUKCES Wierzytelności krajowe po upływie 60 dni od terminu płatności.
7% PROWIZJI ZA SUKCES Wierzytelności międzynarodowe niezależnie od przeterminowania.

Obowiązuje od dnia 01.06.2016

Windykacja na etapie sądowym

10% PROWIZJI ZA SUKCES + OPŁATA WSTĘPNA Wysokość opłaty wstępnej jest zależna od wysokości zadłużenia i wynosi odpowiednio:
300 zł* dla kwot < 5000 zł
600 zł* dla kwot 5001 zł – 10 000 zł
1000 zł* dla kwot 10 001 zł – 20 000 zł
1500 zł* dla kwot 20 001 zł – 30 000 zł
2500 zł* dla kwot 30 001 zł – 50 000 zł> 50 001 zł OPŁATA USTALANA INDYWIDUALNIE**Opłata wstępna nie pokrywa kosztów
udziału w ew. rozprawach i zaliczek na poczet
czynności komorniczych.*Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku VATProwizja za sukces wynosi 10% od kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika

Obowiązuje od dnia 01.06.2016

POBIERZ ARCHIWALNY CENNIK w wersji PDF (Obowiązuje od dnia 16.10.2014 do 31.05.2016)

POBIERZ ARCHIWALNY CENNIK w wersji PDF (Obowiązuje od dnia 01.07.2012 do 15.10.2014)